Eş-Şifâ Bi-Ta'rîfi Hukukı'l-Mustafâ

Şifa-i Şerif

Şifâ-i Şerif, yaklaşık dokuz asır önce Endülüslü tanınmış alim Kādı İyâz tarafından, müslümanların gönüllerinde Peygamber sevgisini tutuşturmak, onu bütün yönleriyle tanıtıp anlatmak ve Müslümanlara, Sultân-ı Enbiyâ'nın haklarını savunmayı öğretmek maksadıyla yazılmış temel eserlerdendir.

Yazıldığı günden bugüne bir çok alim tarafından şerhi yazılmış bu eser, Osmanlı'da da müstesna bir yeri olarak medreselerde ve camilerde okutulma geleneği sürdürülmüştür. Eyüp Sultan Camii-i Şerifi'nde yüzyıllar boyu Şifahanlar tarafından cemaate okutulma geleneği 1920'lerde intikaya uğramış ve bu gelenek 2005 yılında Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir ile tekrar başlamıştır.


ÖNÜMÜZDEKİ DERS


Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Hoca tarafından verilen Şifa-i Şerif Dersinin devamı Eyüp Sultan Camii-i Şerifi'nde 23 Şubat 2020 Pazar günü Öğle Namazı'ndan bir saat önce başlayıp, Öğle Ezanı ile bitmesi planlanmaktadır.