1. Bölüm: Yüceler Yücesi Cenâb-ı Hakk’ın Resûl-i Ekrem’in Şân ve Şerefini Yüceltmesi

1. Kısım: Allah Teâlâ’nın, Resûl-i Ekrem’i Övmesi ve Onun Kendi Katındaki Şân ve Şerefini Açıklaması

3. Fasıl: Allah Teâlâ'nın Resûl-i Ekrem'e Gönül Okşayan Hitâbı

Önceki Ders 19 Nisan 2015
Sonraki Ders 10 Mayıs 2015

DERSİ PAYLAŞ:

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalati Vessalamü Ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Yeni bir bahis okuyacağız. El faslus Salis. Üçüncü bahis. yani Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellemin Allah katındaki değerinde, yüceliğinden bahseden bölümün üçüncü bahsi. Cenabı Hakk'ın, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimize gönül okşayan hitabı, meselesini ele alacağız. Kani ona nasıl hitap ediyor Kur'an-ı Kerim'inde onu nasıl rahatlatıyor? Onun endişelerini nasıl dağıtıyor? Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki; Allah ona rahmet eylesin, Allah Teala'nın Fahri Alem efendimize lütuf ve ihsanını gösteren bu tür ayetlerden bir tanesi şu okuyacağımız Tevbe suresinin 43. ayeti kelimesidir. Allah seni affetti, affetti. Ama sen neden Tebük seferi'ne gitmemek için bahane uyduranların söylediklerine hemen inandın da, efendim, kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini tespit etmeden onlara izin verdin diye Allah Teala Resulüne hitap ediyor. Hatırlarsınız Hicret'in 9.yılında, yani Miladi 630 yılında Tebük seferi yapıldı. Bizanslılara karşı. Bizanslıların, büyük bir orduyla Medine'ye hücum edeceği, müslümanlara öldüreceği konusunda haberler gelmeye başladı. Yazın en sıcak günleri. Efendimiz ballallahu aleyhi ve sellem bütün müslümanlara savaş için hazır olmalarını haber verdi. Meyvelerin de tam olgunlaştığı bir zaman. Efendim, insanın gölge aradığı bir zaman dilimi. Bazı münafıklar Resulullah efendimiz, müslüman görünüyorlar ya, efendimize gelerek Şöyle mazeretim var ya Resulallah bana izin ver, bu harbe katılmayayım diyenlere Efendimiz izin verdi. Tamam dedi. Çünkü biliyor onların durumunu zaten. Allah Teala bu olay üzerine efendimize böyle hitap etti. Allah seni affetti. Ama sen o adamları iyice anlamadan, dinlemeden mazeretleri meşru mu değil mi diye bakmadan, izin verdin. Önemli olan bu ne? Niye izin verdim diye sorguya çekmiyor. Efendimizi üzmemek için Allah Teala, önce diyor ki; Allah seni affetti. Sen böyle izin verdiğin için Affet de, niye izin verdin? konumuz mu. Kale Ebu Muhammed Mekki, endülüslü bir kıraat alimi var, Ebu Talip Mekki. Mekki bin Ebi Talip. Bu ayeti şöyle açıklıyor: bu ayette diyor, Allah Teala'nın Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, Allah seni affetti diye hitap etmesi, bir söze giriş cümlesidir. Bazı alimler bunu şöyle açıklamışlardır diyor. Mekki bin ebi Talip. bunun manası Hay Allah hayrını veresice. Allah iyiliğini veresice. Onlara izin verdin, mânâsına gelir diyor, böyle açıklıyorlar. Allah seni aziz eylesin. emi. Yani onlara niye izin verdin? Ilk devir zahitlerinden bir, Aun bin Abdillah var, muhaddis, aynı zamanda fakih. Hicri 110 tarihinde vefat etmiş yani Efendimizden 100 sene sonra vefat etmiş bir Alim. O diyor ki, Yani Allah Teâlâ'nın bu ayeti kerimeye Allah seni affetti diye başlamasının hikmeti ne? Mesele bu. Niye böyle söyledi. diyor ki; Allahu Teala Peygamber Efendimize uydurma mazeretler ileri sürüp izin isteyenlere izin verdiği için, onun hatasını daha söylemeden önce onu bağışladığını haber veriyor. Peygamber Efendimize niye izin verdin? Onlara izin vermeseydin, demeden önce Allah seni affetti diye söze başlıyor. Tefsir ve Fıkıh alimi, Hanefi fakihi Ebul Leys Es-semerkandi var. büyük bir Alim. Allah seni affetti ayetini bazı müfessirlerin şöyle açıkladığını söylüyor. Ey kalbi kötülüklerden temizlenmiş, arınmış olan Peygamberim. Allah sana afiyet versin, bunu manası bu diyor. Allah sana afiyet versin. O münafıklar senden izin isteyince onlara neden hemencecik izin verdin demektir bunun manası diyor. Evet. Efendimizi methediyor önce. Manası bu diyor. Onu üzmemek için çünkü birini sorguya çektiniz mi, ister istemez o rahatsızlık verir. Ama Allah Teala diyor, bu alimler. Peygamber Efendimizin, rahatsız olmaması üzülmemesi için önce bana böyle hitap etti diyor. Ey kalbi kötülüklerden temizlenen peygamber, diye hitab etti diyor. Allah sana afiyet versin dedi diyor. O münafıklara niye izin verdin diye de ardından soru soruyor. Kale, bu Ebul Leys Es-semerkandi'nin sözüne devam ediyoruz . Diyor ki Ebul Leys Es- Semerkandi şayet Allah Teala söze, Allah seni affetti cümlesiyle değil de, doğrudan doğruya niye onlara izin verdin diye başlasaydı sorguya çeker gibi niye izin verdin? diye

BU DERSE AİT KISA VİDEOLAR